U najavi natječaji

NAJAVA: UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE

04 Tra 2018

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv – bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Sektor: Socijalna uključenost, kultura
Prijavitelji: Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i regionalne samouprave
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

SVRHA POZIVA:

 • Socijalno uključivanje mladih kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti
 • Ustanove u kulturi
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • organizacija i provedba aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za mlade, posebno za mlade u nepovoljnom položaju
 • stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnike u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na mlade.

STATUS POZIVA:

 • U najavi.

INDIKATIVNI DATUM OTVARANJA POZIVA: PROSINAC 2018. GODINE

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  25.000.000,00 HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000,00HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00HRK