U najavi natječaji

NAJAVA: UKLJUČIVANJE MARGINALIZIRANIH SKUPINA U ZAJEDNICU KROZ KULTURNE I UMJETNIČKE AKTIVNOSTI

04 Tra 2018

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Sektor: Kultura
Prijavitelji: Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

SVRHA POZIVA:

 • Socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života pripradnika marginaliziranih skupina kroz sudjelovanje u kulturnim aktivnostima i projektima OCD-a.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • organizacija i provedba aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za pripadnike ranjivih skupina
 • stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnike u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na ranjive skupine.

INDIKATIVNI DATUM OTVARANJA POZIVA: 1.10.2018.

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  45.000.000,00HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 
  100.000,00HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00HRK