Otvoreni natječaji

UP.02.2.2.05 PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE DJECE I MLADIH

20 Ožu 2018

Kod poziva: UP.02.2.2.05
Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalno uključivanje
Datum prijave: 20.3.2017.
Kraj prijave: 31.12.2020.
Iznos bespovratnih sredstava €: 8.536.585,37

SVRHA POZIVA:

 • Daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prijavitelj mora biti ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge za djecu i mlade te je definirana u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • upravljanje projektom i administracija
 • aktivnosti razvoja, širenja i pružanja izvaninstitucijskih usluga za djecu, mlade i obitelji te koordinacija s drugim relevantnim pružateljima socijalnih usluga u zajednici
 • aktivnosti unaprjeđenja kompetencija stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih usluga, te osiguranje održivosti usluga
 • aktivnosti usmjerene na promociju alternativnih oblika skrbi, senzibilizaciju i osvještavanje šire javnosti, stručnjaka i roditelja o potrebama i zaštiti prava djece i mladih u riziku od izdvajanja iz obitelji, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djece i mladih s problemima u ponašanju te njihovih obitelji
 • promidžba i vidljivost.

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  63.000.000,00HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000,00HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  6.000.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2020

Preuzimanje priloga: