Otvoreni natječaji

UP.02.2.1.04 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1

30 Ožu 2018

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje
Rok za prijavu: 31.12.2020
Iznosi sredstava €: 3.552.631
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Zadruge

VAŽNO!

 • Ministarstvo zdravstva je privremeno obustavilo mogućnost podnošenja projektnih prijedloga za Komponentu 1 unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga" Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1" zbog velikog broja zaprimljenih prijava. Podnošenje novih projektnih prijedloga se obustavlja u razdoblju od 2. srpnja 2018. godine do 30. rujna 2018. godine. Zaprimanje projektnih prijedloga u okviru Komponente 2 ostaje nepromijenjeno, prema uvjetima iz Poziva objavljenog 30. ožujka 2018. godine.

CILJ POZIVA:

 • Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Udruge i zadruge koje imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
 • Ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI KOMPONENTA 1:

 • aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, udruge, zaklade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • medijske kampanje
 • okrugli stolovi
 • otvoreni dani
 • radionice, seminari i slično
 • održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera
 • izrada edukativnih materijala
 • upravljanje projektom i administracija
 • promidžba i vidljivost.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI KOMPONENTA 2:

 • aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
 • edukacije (radionice, seminari, treninzi)
 • konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu
 • okrugli stolovi
 • izrada edukativnih i obrazovnih materijala
 • studijska putovanja
 • upravljanje projektom i administracija
 • promidžba i vidljivost.

IZNOSI SREDSTAVA

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  27.000.000,00HRK
 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOMPONENTA I 
  10.000.000,00HRK
 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOMPONENTA II
  17.000.000,00HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOMPONENTA I
  200.000,00HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOMPONENTA II
  500.000,00 HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOMPONENTA I
  500.000,00HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOMPONENTA II
  1.000.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2020

Preuzimanje priloga: