Otvoreni natječaji

PROVEDBA INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA VUKOVARA

31 Ožu 2018

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 31.03.2017.
Rok za prijavu: 30.06.2022.
Iznosi sredstava €: 16.420.434
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Razvojne agencije, Ustanove, Ostalo

PREDMET POZIVA:

 • provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara kroz ulaganja predviđena Akcijskim planom.

SVRHA (CILJ) POZIVA:

 • održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

PRIHVATLJIVI PARTNERI U SMISLU OVOG POZIVA MOGU BITI:

 • Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara;
 • Javne ustanove osnovane od strane Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave;
 • Javna poduzeća u većinskom javnom vlasništvu;
 • Regionalni koordinatori i lokalne razvojne agencije;
 • Turističke zajednice;
 • Udruge.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • gradnja nove građevine; adaptacija, rekonstrukcija i/ili uklanjanje postojeće građevine; uređenje i opremanje građevina javne infrastrukture na području grada Vukovara;
 • kupnja nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište) i zemljišta za potrebe projekata planiranih IP-om Grada Vukovara;
 • kupnja dostavnog vozila potrebnog za provedbu projektnih aktivnosti;
 • priprema projektne i tehničke dokumentacije;
 • reguliranje doprinosa neophodnih za dobivanje svih potrebnih suglasnosti/odobrenja povezanih uz projektnu dokumentaciju;
 • priključci, radovi na priključcima i doprinosi vezani uz stavljanje infrastrukture u funkciju;
 • stručni nadzor radova;
 • projektantski nadzor;
 • zaštita na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II;
 • edukacija i razvoj kapaciteta ciljanih skupina projekta;
 • popratne promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidjljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja te diseminacije rezultata;
 • aktivnosti za promicanje horizontalnih načela Europske unije;
 • financijska revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • aktivnosti upravljanja projektom.
 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju – Gradu Vukovaru koji je jedini prihvatljiv prijavitelj u smislu ovog Poziva.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

IZNOS SREDSTAVA

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  123.153.260,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE

30.06.2022

Preuzimanje priloga: