Obustavljeni natječaji

KK.03.2.1.17 WWW VAUČERI ZA MSP-OVE

06 Srp 2018

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva – Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 6.7.2018.
Početak prijava: 13.8.2018.
Kraj prijava: 29.6.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

SVRHA POZIVA:

 • Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga. Svrha poziva jest jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • izrada i/ili unapređenje jedne ili više domena koje se odnose na poslovne web stranice, E-commerce i/ili M-commerce.

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • Od 70% do 85%.

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 
  15.200.000,00HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 
  15.000,00HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 
  100.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.06.2020

Preuzimanje priloga: