Obustavljeni natječaji

UP.04.2.1.07 PROSTORI SUDJELOVANJA – RAZVOJ PROGRAMA REVITALIZACIJE PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU

04 Stu 2018

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Kraj prijava: 31.12.2019.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Alokacija: 9.459.459,459 €

SVRHA POZIVA:

 • Opći cilj poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.
 • Specifični ciljevi Poziva:
 • Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
 • Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
 • Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:
 • udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17),
 • zaklada –osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama ( NN 36/95, 64/01), ili
 • pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13),
 • umjetnička organizacija – osnovana i djeluje sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96).
 • Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu s barem jednom jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Element 1.
 • Razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, odnosno programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice (djelujući kao društveni centri u zajednici) u prostorima u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana, koji uključuju osnaživanje i osposobljavanje organizatora zajednice (uključujući zapošljavanje organizatora zajednice)
 • Element 2.
 • Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu u lokalnoj zajednici i/ili na regionalnoj razini
 • Element 3.
 • Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti iz Elementa 1

OBUSTAVA POZIVA!

 • Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva su 5. ožujka 2019. godine ustanovili da su projektni prijedlozi pristigli na poziv "Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice" premašili 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama predstavlja razlog za obustavu Poziva.
 

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  70.000.000,00HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 
  700.000,00HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  2.000.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2019

Preuzimanje priloga: