Obustavljeni natječaji

UP.02.1.1.06 PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA

22 Ruj 2018

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 22.9.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2019.
Iznosi sredstava €: 13.322.500

OPĆI CILJ:

 • Povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
 • Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva;
 • Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.

CILJANE SKUPINE:

 • Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina – dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu
 • Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Udruge, javne ustanove, zaklade, jedinice lokalne ili regionalne samouprave.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih
 • razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina
 • jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina
 • promidžba i vidljivost
 • upravljanje projektom i administracija.

IZNOS SREDSTAVA

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  99.918.750,00 HRK
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  350.000,00 HRK
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.500.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2019

Preuzimanje priloga: